ဘိုးဘြားမ်ားအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

(က) အေဆာင္တြင္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း

 • သက္ဆိုင္ရာ ဘိုးေဆာင္၊ ဘြားေဆာင္ မ်ားတြင္ေနရာခ်ထားေပးသည္။
  • (၁) ကုတင္၊ ဗီရို၊ သံေသတၲာ၊ ကုလားထိုင္မ်ားထုတ္ေပးပါသည္။
  • (၂) ေမြ႕ရာ၊ အိပ္ရာခင္း၊ ျခင္ေထာင္၊ ေခါင္းအံုး၊ ေစာင္မ်ားထုတ္ေပးပါသည္။
  • (၃) ၀တ္စံု သံုးစံု၊ ေယာဂီ၀တ္စံု တစ္စံု၊ ဘိုးမ်ားအတြက္ ေမာင့္က်က္သေရေခါင္းေပါင္း၊ စြပ္က်ယ္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပါ၀ါမ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။
  • (၄) ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာ၊ ညွပ္ဖိနပ္၊ အုန္းဆီ စသည့္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။
  • (၅) အ၀တ္အထည္မ်ားကို ေလွ်ာ္^ေျခာက္စက္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးပါသည္။
  • (၆) ေရေအး၊ ေရေႏြးမ်ား သံုးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။
  • (၇) လိုအပ္ပါက ပစၥည္းမ်ားထပ္မံထုတ္ေပးျခင္း၊ အသစ္လဲလွယ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

(ခ) ေကြၽးေမြးျပဳစုျခင္း။
ေန႔စဥ္ (၄) နပ္ေကြၽးေမြးပါသည္။

 • နံနက္ ၅ နာရီ (၃၀) မိနစ္ - အရုဏ္စာ
 • နံနက္ ၁၀ နာရီ (၃၀) မိနစ္ - ေန႔လယ္စာထမင္း
 • မြန္းလြဲ ၁၃ နာရီ (၃၀) မိနစ္ - အဆာေျပမုန္႔၊ ေကာ္ဖီ
 • ညေန ၄ နာရီ (၃၀) မိနစ္ - ညေနစာထမင္း
 • မွတ္ခ်က္။ ။ ဥပုသ္ေန႔တြင္ မြန္းလြဲပိုင္းေဖ်ာ္ရည္သာတိုက္ေကြၽးပါသည္။ ဂီလာန ဘိုးဘြားမ်ားအား ဆန္ျပဳတ္တိုက္ေကြၽးပါသည္။

(ဂ) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ဘိုးဘြားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕က ေဆာက္ရြက္ေပးပါသည္။
 • (၁) ရိပ္သာႀကီးေဆးရံုတြင္ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားကိုခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားပါသည္။
 • (၂) အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးဆရာႀကီးမ်ားက အပတ္စဥ္ သူေန႔ႏွင့္သူ ကုသိုလ္ျဖစ္လာေရာက္စစ္ေဆး ကုသေပးပါသည္။ လိုအပ္၍အေႀကာင္းႀကားပါက လာေရာက္စစ္ေဆးကုသေပးပါသည္။
 • (၃) က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ သံုးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား (ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း ေဆးရံု ၊ နားႏွာေခါင္းေဆးရံု ၊ မ်က္ေစ့ေဆးရံု ) လာေရာက္စစ္ေဆးကုသေပးပါသည္။
 • (၄) ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းရင္းေဆးရံု ၊ စေနေန႔တိုင္း သြားဘက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္တို႔မွ လာေရာက္ကုသေပးပါသည္။
 • (၅) ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံု ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ နီအိုဗီးရွင္းမ်က္ေစ့ေဆးရံုတို႔ကလည္း ဘိုးဘြားမ်ားအား ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေပးႀကပါသည္။
 • (၆) လိုအပ္ပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အထူးကုေဆးရံုႀကီးမ်ားသို႔တင္၍ကုသမႈေပးပါသည္။

(ဃ) ကုသိုလ္ေရး

 • (၁) ေန႔စဥ္ ဘုရားဖူးႏိုင္ရန္ ရိပ္သာ၀င္းအတြင္း ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္ကိုးေတာင္ျပည့္ေစတီေတာ္တည္ထားပါသည္။ အာရံုခံတန္ေဆာင္းႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ျမက္ခင္းျပင္ပါ ေဆာက္လုပ္ေပးထားပါသည္။
 • (၂) သီရိရတနာဓမၼာရံုတြင္ ေန႔စဥ္ ဘုရားရွိခိုး၊ တရားထိုင္၊ ပရိတ္ရြတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
 • (၃) ႏွစ္စဥ္ ၀ိပႆနာ (၇) ရက္တရားစခန္း (၂) ႀကိမ္^(၃) ႀကိမ္ ဖြင့္ေပးပါသည္။
 • (၄) ႏို၀င္ဘာလ ပထမ စေနေန႔ဘိုးဘြားေန႔တြင္ သံဃာေတာ္ႏွင့္သီလရွင္မ်ားအား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္း လွဴျခင္း။
 • (၅) အပတ္စဥ္ ႀကာသပေတးေန႔တိုင္း အရုဏ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္း။
 • (၆) ဥပုသ္ေန႔တိုင္း (၉) ပါးသီလေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ဥပုသ္တရားနာယူျခင္း။
 • (၇) ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ၊ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ၊ သီတင္းကြၽတ္ဆြမ္းေတာ္တင္ပြဲ၊ ကထိန္ သကၤန္းကပ္ လွဴပြဲမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။
 • (၈) ေန႔စဥ္ နံနက္ပိုင္းဘုရားရွိခိုး၊ ပရိတ္ရြတ္၊ အလွဴရွင္မ်ားအားေမတၲာပို႔သည္။ တစ္နာရီႀကာ ၀ိပႆနာတရားထိုင္ျခင္း (၃) ႀကိမ္၊ ညေနပိုင္း ဓမၼစႀကၤာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း၊
 • (၉) ေအးခ်မ္းသည့္ေဆာင္းရာသီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ပဲခူး၊ လွည္းကူး၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕ မ်ားရွိ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ားအား ႏွစ္စဥ္သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း၊
 • (၁၀) အေဆာင္မ်ားတြင္ တရားတိတ္ေခြမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊

(င) အပန္းေျဖ အနားယူျခင္း

 • (၁) စာႀကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ထုတ္သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားဖတ္ရႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊
 • (၂) အေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆးရံုတြင္ ညေန (၆) နာရီမွ ည (၉) နာရီထိ တယ္လီဗ ီြရွင္းမ်ားဖြင့္ေပးျခင္း၊
 • (၃) ရိပ္သာႀကီးအတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စက္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊
 • (၄) လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ျမက္ခင္းျပင္၌ ေျပးပြဲ ျပိဳင္ပြဲ မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
 • (၅) ႏွစ္စဥ္ ႏို၀င္ဘာလ ၏ ပထမ စေနေန႔တြင္ ရိပ္သာ ဘိုးဘြားေန႔အခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း၊
 • (၆) ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ ၏ ပထမ စေနေန႔တြင္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း၊
 • (၇) ႏွစ္စဥ္အျငိမ့္ပြဲ၊ ဂီတေတးသံမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ကရင္ဒံုးယိမ္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

၅။ ဘိုးဘြားမ်ား တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ဇယား

 • (က) နံနက္ (၅) နာရီ (၃၀) မိနစ္ - အာရုဏ္စာ၊
 • (ခ) နံနက္ (၆) နာရီ မွ (၇) နာရီ -- ဘုရားရွိခိုး၊ ပရိတ္ရြတ္၊ ေမတၲာပို႔၊
 • (ဂ) နံနက္ (၈) နာရီ မွ (၉) နာရီ -- တရားထိုင္၊
 • (ဃ) နံနက္ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္ -- ေန႔လယ္စာထမင္းစား၊
 • (င) မြန္းလြဲ (၁၂) နာရီ (၃၀) မိနစ္ -- တရားထိုင္၊
 • (စ) မြန္းလြဲ (၁) နာရီ (၃၀) မိနစ္ -- အဆာေျပစား၊
 • (ဆ) မြန္းလြဲ (၂) နာရီ (၃၀) မိနစ္ မွ -- တရားထိုင္၊
 • (၃) နာရီ (၃၀) မိနစ္
 • (ဇ) ညေန (၄) နာရီ (၃၀) မိနစ္ -- ညေနထမင္းစား၊
 • (စ်) ညေန (၅) နာရီမွ (၆) နာရီ -- ဓမၼစႀကၤာပ႒ာန္းရြတ္၊
 • (ည) ညေန (၆) နာရီမွ (၈) နာရီ (၃၀) မိနစ္ -- လမ္းေလွ်ာက္၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္၊ တီဗီႀကည့္၊ စာဖတ္၊
 • (ဋ) ည (၉) နာရီ -- အိပ္ခ်ိန္။
 • မွတ္ခ်က္။ ဥပုသ္ေန႔တိုင္း ၁။ နံနက္ (၇) နာရီ သီလယူ၊ မြန္းလြဲ (၂) နာရီ ဥပုသ္တရားနာ၊

၂။ မြန္းလြဲစာမ်ားမေကြၽးေမြး၊ ညေန ေဖ်ာ္ရည္တိုက္၊
၃။ ဂီလာန ဘိုးဘြားမ်ား ဆန္ျပဳတ္တိုက္ေကြၽး။

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : [email protected]

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.