နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာကြီး (59) ကြိမ်မြောက် ဘုံကထိန်လျာသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲအခမ်းအနား

နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာကြီး  (59) ကြိမ်မြောက် ဘုံကထိန်လျာသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲအခမ်းအနား

နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာကြီး (၅၉)  ကြိမ်မြောက်   ဘုံကထိန်လျာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ အခမ်းအနားကို   ၂၅.၁၁.၂၀၂၀  ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပါသည်

English

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : [email protected]

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.